Exponering för lustfyllda aktiviteter som ett led i beteendeaktivering

Av Erik Nilsson i Transdiagnostik, Uncategorized, Utbildning, Utbildningsmaterial, Utbildningsmaterial

Följande artikel är en del i en artikelserie som illustrerar hur man kan utgå ifrån kontrastundvikande teori för att planera exponeringar inom ramen för en behandling med Unified Protocol. Det rekommenderas att man läser Verksam psykologis artikel om kontrastundvikande (som återfinns här) innan nedanstående artikel. Utöver…

Andra reviderade upplagan av manual och arbetsbok släpps inom kort – kliniskt relevanta förändringar utlovas!

Av Erik Nilsson i Metoder, Transdiagnostik, Uncategorized

UP är en transdiagnostisk behandling som egentligen är anpassad för behandling av alla syndrom där grundproblematiken kan härledas till hur man hanterar sina känslor. I denna grupp ingår förutom ångest- och förstämningssyndromen även hälsoångest, emotionellt instabilit personlighetssyndrom (EIP) samt ätstörningar. Det primära forskningsfokuset har initialt varit…