Andra reviderade upplagan av manual och arbetsbok släpps inom kort – kliniskt relevanta förändringar utlovas!

Av Erik Nilsson i Metoder, Transdiagnostik, Uncategorized

UP är en transdiagnostisk behandling som egentligen är anpassad för behandling av alla syndrom där grundproblematiken kan härledas till hur man hanterar sina känslor. I denna grupp ingår förutom ångest- och förstämningssyndromen även hälsoångest, emotionellt instabilit personlighetssyndrom (EIP) samt ätstörningar. Det primära forskningsfokuset har initialt varit…

Exponering för affektiva kontraster mellan lugn och ångest

Av Erik Nilsson i Metoder, Transdiagnostik, Utbildning

OBS: det rekommenderas att man har läst artikeln om affektiv kontrastundvikande innan denna artikel. Denna återfinns här. Som tidigare nämnts kan Michell Newmans teori om affektivt kontrastundvikande förklara varför människor reflexmässigt genomför beteenden som syftar till undvikande av positiva psykologiska tillstånd (exempelvis självkritik, oro eller…