Hur hjälper jag patienten känslo­reglera sig för bäst effekt vid exponering?

Av Mats Jacobson i Metoder, Utbildning, Utbildningsmaterial, Utbildningsmaterial, Verktyg

Exponeringsbaserad KBT är den bäst beforskade behandlingen för ångestproblematik och har mycket god evidens. Exponering är sannolikt också en viktig verksam princip för flera andra behandlingsmetoder med växande forskningsstöd, även om de inte utgår från KBT-teori. Som exempel kan nämnas EMDR, och även ISTDP och…