Metoder

Interpersonell Psykoterapi (IPT) – vad är det?

Interpersonell Psykoterapi (IPT) är en strukturerad korttidsterapimetod med rötter i anknytningsteorin, interpersonell teori, social teori och kommunikationsteori. Metoden utarbetades i början av 80-talet för behandling av depression. Sedan dess har den anpassats även till andra diagnoser, så som dystymi, post postpartum depression, bulimia nervosa, bipolära…

LÄS MER
01 okt 2013 Av Karin Hammarstrand i Metoder Inga kommentarer