Specialist­kurs IPT Nivå B med teoretisk för­djupning, VT 2019

Specialist­kurs IPT Nivå B med teoretisk för­djupning, VT 2019

Av Mikael Byström i
Betygsatt 5.00 av 5 baserat på 5 kundrecensioner
(5 kundrecensioner)

18000:00kr

Detta är fortsättningen för dig som har gått en Nivå A-utbildning eller motsvarade i IPT och vill fortsätta arbeta kliniskt med metoden. Utbildningen är ackrediterad som specialistkurs för psykologer av Psykologförbundet.

Examination

Som leg. psykolog kan du examineras på kursen och därmed få tillgodoräkna dig utbildningen som två specialistkurser tillsammans med examination på litteratur (läs mer i kursspecifikationerna).

Beskrivning

Kursdatum: 29/1, 1/3, 28/3, 29/4, 23/5 & 11/6 2019
Omfattning: Grupptillfällen är en dag i månaden, 6 tillfällen under vt 2019.
Kursledare: Karin Hammarstrand, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, IPT-Handledare
Ort: Verksam Psykologi, Göteborg

Detta är fortsättningen för dig som har gått en Nivå A – utbildning eller motsvarade i IPT och vill fortsätta arbeta kliniskt med IPT och samtidigt få en teoretisk fördjupning i metoden. Du får handledning i grupp på dina IPT-ärenden av erfaren IPT-handledare. Gruppen träffas en gång i månaden och kan ersätta eller komplettera din vanliga handledning. Förutom handledningen ges också en teoretisk fördjupning vid varje utbildningstillfälle. Vi utgår från ditt patientarbete och fördjupar teoretiskt behandlingsmål och den interpersonella analysen, anknytningsmönster och känsloreglering, samt anpassad IPT vid ungdomsbehandling, bulimi, PTSD och IPT som gruppbehandling. Deltagande på utbildningen tillsammans med en teoretisk examinationsuppgift är förhandsackrediterat som en specialistkurs för leg. psykologer.

För dem som önskar ackreditering till IPT-terapeut på B-Nivå krävs två filmade eller ljudinspelade patientärenden, samt godkänd följsamhetsskattning av en hel behandlingssession från varje patientärende.

Vid frågor  kontakta kursledare Karin Hammarstrand, tel. 0707-275413, alt karin@verksampsykologi.com för mer information.

Mer information

Kursstart 29/1 2019

Grupptillfällen är en dag i månaden, 6 tillfällen vt 2019. Kursdatum: 29/1, 1/3, 28/3, 29/4, 23/5, 11/6 2019

Kursledare och lärare

Kursledare är Karin Hammarstrand, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och IPT-handledare. Karin är engagerad i flera forskningsprojekt angående IPT och har undervisat i IPT vid Linköpings Universitet.

Specialistkurs/Examination

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning är ackrediterad som specialistkurs för psykologer. Leg. psykologer har möjlighet att examineras på kursen, genom en teoretisk uppgift på kurslitteraturen, och därmed få tillgodoräkna dig utbildningen som en specialistkurs. Examinatorsarvode om 1 500 kr ex moms tillkommer.

Litteraturlista för examination

Litteraturlista för examination:
Weissman, M.M., Markowitz, J.C. & Klerman, G.L.(2000). Comprehensive Guide to Interpersonal Psychotherapy.
New York: Basic Books. Stuart S, Robertson M (2012): Interpersonal Psychotherapy: A Clinician´s Gude, Second Edition, CRC Press.
Samt någon av följande valbar fördjupningslitteratur: Markowitz, J.C. (1998) Interpersonal Psychotherapy for Dysthymic Disorder Washington DC, Am. Psychiatric Press.
Mufson, L., Moreau, D., Weissman, W. & Klerman, G. (1993). Interpersonal Psychotherapy for Depressed Adolescents. New York, Guilford Press. Wilfley, D.E., MacKenzie, K.R., Welch, P.R., Ayres, V.E., Weissman, M.M. (2000). Interpersonal Psychotherapy for Group. Basic Books.

Förkunskaper

Leg. Psykologer
Interpersonell Psykoterapi IPT – Nivå A

15 okt 2016 5 comments
 • Maria Riberth Josefsson december 1, 2014 at 8:45 f m / Svara

  En mycket bra kurs som hela tiden både i praktiken, genom den fekventa, goda hanledingen på patienteärendena och i teorin, vid seminarier och och i litteraturen, har varit berikande för min pågående praktik. Jag upplvever att IPT-metoden, nu på B-nivå, har blivit en lätt applicerbar och relativt lättarbetad terapeutisk modell som stämmer in mycket bra i arbetet i min kliniksa vardag. Jag har även nytta av den i förebyggande arbete vilket jag tackar handledaren för! Tack! Vi hörs framöver!

 • Lisa november 10, 2014 at 1:27 e m / Svara

  Om A-nivån gjorde oss bekanta med IPT, har B-nivån gjort oss till faktiska IPT-terapeuter. Utbildaren har på ett skickligt sätt guidat oss genom teori, litteraur och material alltid nära den kliniska verkligheten. Kursen ger skäl till sin ackriditering på specialistnivå då den bidrar till kompetenshöjning och djupare förståelse för sociala aspekter på psykisk ohälsa.

 • pekka idman juni 4, 2014 at 5:58 e m / Svara

  Kursen har på ett utmärkt och klargörande sätt kombinerat teori och praktik, teorigenomgångar under seminarierna, praktikuppgifter i egna terapier med feed back – följsamhetsskattning – på dessa både under seminarierna och via Adobe connect. Utifrån egna erfarenheter ser jag ITP som en bra terapimodell då det gäller patienter som är deprimerade, har komplicerade sorgereaktioner och som behöver utveckla sin förmåga att kommunicera effektivt med andra.

 • Helena Simonsson juni 3, 2014 at 6:06 e m / Svara

  Är mycket nöjd med innehåll och upplägg. Har lärt mig mycket under kursens gång och tycker att både handledning i grupp och individuellt har varit bra att varva. Hoppas på fler handledningstillfällen framöver.

 • Tove Eriksson maj 7, 2014 at 6:51 f m / Svara

  Jag har uppskattat den här kursen eftersom den på ett tydligt sätt har spunnit vidare på och konkretiserat kunskaperna som jag tillägnade mig i nivå A-kursen. Det har varit givande speciellt med den individuella handledningen för att få nya infallsvinklar på mitt pågående klientarbete och hjälpa till att tydliggöra hur man faktiskt gör en IPT-behandling. Utan nivå B hade risken varit att jag fortsatte med att göra ”samma sak som vanligt” i behandlingarna, men efter nivå B tycker jag att jag har en större förmåga att tänka utifrån ett IPT-perspektiv.

Kommentera