8 dagars Specialistkurs UP – Unified Protocol Stockholm VT 18

UP_3

8 dagars Specialistkurs UP – Unified Protocol Stockholm VT 18

4.25 av 5 baserat på 4 kundomdömen
(4 kundrecensioner)

23950:00kr

Verksam Psykologi arrangerar en åtta dagars praktisk och teoretisk specialistkurs i Unified Protocol, en känslofokuserad, integrativ KBT metod som förenar evidensbaserade principer från alla tre vågorna av KBT. De åtta behandlingsmoduler UP består av är bland de mest beforskade och verksamma behandlingsinterventionerna i KBT. Utbildningen passar därför både för dem som önskar få en grundutbildning i KBT och för dem som vill fördjupa sina KBT kunskaper med den senaste utvecklingen i känslofokuserad KBT behandling.

För PTP-psykologer, leg. psykoterapeuter, behandlare med grundläggande psykoterapikompetens, läkare och annan behandlingspersonal rekommenderar vi vår 6 dagars utbildning i UP.

 

Examination

Utbildningen är förhandsackrediterad som två specialistkurser för psykologer med klinisk specialistinriktning och kan även godkännas som breddkurs inom andra inriktningar. För att kunna tillgodoräkna dig kursen som specialistkurs krävs en examinationsuppgift. Du kan välja att examineras mot ett examinationsarvode på 1500 kr plus moms.

Produktbeskrivning

Känslomässigt undvikande och bristande känsloreglering är några av de viktigaste faktorerna bakom ångest och depression, och föremål för en intensiv forskningsutveckling idag. Forskningen undersöker vad som verkar ligga bakom de flesta av depressions- och ångeststörningarna, sk transdiagnostiska faktorer.

Unified Protocol är en behandlingsmetod som bygger på denna forskning. Den syftar till att hjälpa patienten att kunna reglera sina känslor mer flexibelt och därigenom bättre kunna använda sig av dem som vägledning genom livet. Metoden förenar verksamma principer från alla tre vågorna av KBT, och tillämpar dem utifrån en tvärvetenskaplig teori om känsloreglering med gedigen grund i neuropsykologisk och experimentell forskning. Syftet är att ha en gemensam, flexibel behandlingsmanual för all ångest- och depressionsproblematik.

UP består av åtta behandlingsmoduler som är bland de mest effektiva evidensbaserade behandlingsinterventionerna inom KBT, och på så sätt förenar UP  centrala metoder från alla de tre vågorna av KBT. Vad som är nytt med UP är främst hur dessa metoder tillämpas utifrån både neuropsykologisk och transdiagnostisk psykologisk grundforskning. Utbildningen passar därför både för dem som önskar få en grundutbildning i KBT och för dem som vill fördjupa sina KBT kunskaper med den senaste utvecklingen i känslofokuserad KBT behandling.

Utbildningen består av en undervisningsdel på 8 heldagar och är ackrediterad som specialistkurs för leg. psykologer. Stor vikt läggs vid konkret färdighetsträning. Tillsammans med godkänd handledning och skattning av inspelade sessioner leder utbildningen till certifiering som UP-behandlare.

Kursdatum Stockholm: 21-22/3, 11-12/4, 3-4/5 och 7-8/6  2018

Målgrupp: Leg. psykologer.

Lärare: Mats Jacobson, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, samt Certifierad UP Terapeut och handledare. Mats är också medlem i MINT, nätverket för MI tränare, samt mindfulnessinstruktör.

Erik Nilsson, Leg. Psykolog, doktorand samt Certifierad UP Terapeut och handledare.

Karin Hammarstrand, Leg. Psykolog, Specialist i klinisk psykologi, Certifierad UP Terapeut och handledare. Karin är också examinator för kursen.

Specialistkursackreditering: Kursen är ackrediterad/godkänd som två fördjupningskurser inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi inom kliniska området för leg. psykologer. Det kan även innebära att kursen också kan tjäna som specialistkurs/er för andra inriktningar som breddkurs/er. Detta blir en bedömning utifrån hur kursen förhåller sig till vilka övriga kurser den blivande specialisten gått.

 

Kursinformation som PDF

Hur många specialistkurser räknas kursen som?

Läs mer om Unified Protocol Billys artikel om UP i Psykologtidningen Läs vad tidigare kursdeltagare säger

 

Mer information

Upplägg

UP är ett systematiskt och samtidigt flexibelt behandlingsupplägg som förenar evidensbaserade behandlingsprinciper från alla de tre vågorna av KBT. Syftet är att ha en gemensam, principstyrd behandling för all ångest- och depressionsproblematik. Kärnan i UP är fem behandlingsmoduler, som var och en syftar till att utveckla centrala aspekter av känslomässig bearbetning och känsloreglering. Till detta kommer ytterligare tre moduler som avser att öka motivation till förändring, att ge kunskap om känslomässiga problem, samt vidmakthållande av behandlingen. UP utbildningen utgår från dessa åtta behandlingsmoduler, och fokuserar på teoretisk och praktisk färdighet utifrån behandlingsprinciperna i var och en av modulerna. Dessa åtta moduler i UP syftar till att sammanfatta essensen i de evidensbaserade diagnosspecifika KBT-behandlingarna, och behandla de gemensamma, underliggande processer som upprätthåller ångest och depression. Utbildningen lämpar sig på så sätt både för dem som vill få en grundutbildning i KBT och de som redan är utbildade i KBT och vill lära sig ett gemensamt, flexibelt och principstyrt behandlingsupplägg för ångest- och depressionssyndrom. Utbildningen är ackrediterad som specialistkurs för leg. Psykologer.

8 Moduler

1) Motivation till behandling utifrån MI (Motiverande Samtal) 2) Psykoedukation och kartläggning av känslomässiga händelser 3) Träning i att uppmärksamma känslor genom medveten närvaro 4) Kognitiv omstrukturering för ökad kognitiv flexibilitet 5) Uppmärksamhet på känslomässigt undvikande och känslodrivna beteenden 6) Uppmärksamhet på och tolerans för fysiska sensationer 7) Introceptiv och situationsbaserad känslomässig exponering 8) Vidmakthållandeprogram

Handledning Och Certifiering

För dem som önskar bli certifierade i UP krävs förutom grundläggande utbildning också handledning av minst en klientbehandling, samt godkänd skattning av kompetens och följsamhet på alla åtta modulerna utifrån inspelade behandlingsessioner. Skattningen av kompetens och följsamhet görs utifrån ett särskilt bedömningsinstrument. För att bli certifierad UP-terapeut krävs handledning samt godkänd kompetens- och följsamhetsskattning av 8 klientsessioner, en för varje modul. Eftersom certifieringen bygger på uppvisad kompetens och följsamhet, kan det krävas olika många handledningstimmar och antal skattade klientsessioner för att bli certifierad. Vissa psykologer eller terapeuter kanske kan visa godkänd kompetens direkt, andra behöver mer handledning och träning. Handledning kan ges i Verksam Psykologis lokaler i Göteborg eller över internet med Adobe Connect. Kostnad för handledning: 45 min individuell handledning: 1500 kr 3 tim grupphandledning (upp till 5 pers): 5000 kr Skattning av inspelade sessioner: 1500 kr/session Moms tillkommer.

Behörighetskrav

Utbildningen vänder sig till leg. psykologer.

Kursansvarig

Kliniskt ansvarig är Mats Jacobson, leg psykolog, leg psykoterapeut, medlem i MINT nätverket av MI tränare, och UP-utbildad i USA.

Examination

Utbildningen examineras av Karin Hammarstrand, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, ackrediterad UP-handledare. Examinationen består av aktiv närvaro, samt skriftlig examination på kurslitteraturen. Deltagaren skall för godkännande visa prov på självständig förmåga att reflektera över de verksamma principerna i UP och god reflekterande förmåga över kurslitteratur.

Obligatorisk Litteratur

Totalt ingår c:a 1500 s. litteratur, läsanvisningar kommer att ges för varje avsnitt på utbildningen. Barlow, D. H., m fl (2013): Unified Protocol –Terapeutmanual : diagnosöverskridande psykologisk behandling. Ca 206 sidor. Barlow, D. H., m fl (2013): Unified Protocol – Arbetsbok : diagnosöverskridande psykologisk behandling. 258 sidor. Germer, C., Siegel, R., Fulton, P. (2013). Mindfulness and Psychotherapy Second Edition Guilford Press C.a 150 s (läsanvisningar tillkommer) Kring, A. & Sloan, D. (eds) (2010): Emotion Regulation and Psychopathology – A Transdiagnostic Approach to Etiology and Treatment 87 s (läsanvisningar tillkommer) McKay, Fanning & Ona (2011): Mind and Emotions – A Universal treatment for Emotional Disorders C:a 160 s. Rollnick, S., Miller, W. R. (2013). Motiverande Samtal: Att hjälpa människor till förändring NoK C:a 200 s (läsanvisningar tillkommer) Sisemore, T. (2012): The Clinician’s guide to Exposure Therapies for Anxiety Spectrum Disorders C:a 180 s (läsanvisningar tillkommer) Obligatorisk litteratur artiklar (samtliga artiklar skickas till deltagarna som pdf): Boisseau, C.L., Farchione, T.J., Fairholme, C.P., Ellard, K.K., & Barlow, D.H. (2010). The development of the Unified Protocol for the transdiagnostic treatment of emotional disorders: A case study. Cognitive and Behavioral Practice, 17, 102-113 Boswell, J.F., Farchione, T.J., Sauer-Zavala, S.E., Murray, H., Fortune, M., & Barlow, D.H. (in press). Anxiety sensitivity and interoceptive exposure: A transdiagnostic construct and change strategy. Behavior Therapy Boswell, J.F., Sauer-Zavala, S.E, Gallagher, M.W., Delgado, N.K., & Barlow, D.H. (2012). Readiness to change as a moderator of outcome in transdiagnostic treatment. Psychotherapy Research, 22, 570-578 Boswell, J.F., Thompson-Hollands, J., Farchione, T.J., & Barlow, D.H. (in press). Intolerance of uncertainty: A common factor in the treatment of emotional disorders. Journal of Clinical Psychology Brown, T.A. & Barlow, D.H. (2009). A proposal for a dimensional classification system based on the shared features of the DSM-IV anxiety and mood disorders: Implications for assessment and treatment. Psychological Assessment, 21, 256- 271 Chambers, R. m fl. (2009): Mindful emotion regulation: An integrative Review Clinical Psychology Review 29 (2009) 560-572 12 s. Ehrenrich, J.T., Fairholme, C.P., Buzzella, B.A., Ellard, K.K., & Barlow, D.H. (2007). The role of emotion in psychological therapy. Clinical Psychology: Science and Practice, 14, 422-428 Ellard, K.K., Deckersbach, T., Sylvia, L.G., Nierenberg, A.A., & Barlow, D.H. (2012). Transdiagnostic treatment of bipolar disorder and comorbid anxiety with the Unified Protocol: A clinical replication series. Behavior Modification, 36, 482- 508 Farchione, T.J., Fairholme, C.P., Ellard, K.K., Boisseau, C.L., Carl, J.R., Thompson-Hollands, J., & Barlow, D.H. (2012). A randomized-controlled trial of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders. Behavior Therapy, 43, 666-678 Sauer-Zavala, S.E., Boswell, J.F., Gallagher, M.W., Bentley, K.H., Ametaj, A., & Barlow, D.H. (2012). The role of negative affectivity and negative reactivity to emotions in predicting outcomes in the Unified Protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders. Behaviour Research and Therapy, 50, 551-557 Waller, G. (2009). Evidence-based treatment and therapist drift. Behaviour Research and Therapy, 47,119–127. 9 sidor

4 recensioner för 8 dagars Specialistkurs UP – Unified Protocol Stockholm VT 18

 1. 5 av 5

  :

  Väldigt intressant och användbar utbildning som bygger på den senaste forskningen gällande emotionsreglering och psykopatologi. Engagerade och pedagogiska utbildare. Kursen rekommenderas varmt.

 2. 4 av 5

  :

  UP är en mycket användbar utbildning som hålls av engagerade och kompetenta kursledare. Praktiska övningar som varvas med föreläsningar och diskussioner om forskningsresultat ger utbildningen både bredd och djup. Rekommenderas varmt!

 3. 4 av 5

  :

  Spännande och givande utbildning med innehåll som är användbart i kliniskt arbete.

 4. 4 av 5

  :

  Spännande kurs med mycket användbar kunskap och praktisla övningar!
  Bra och viktigt med en transdiagnostisk behandling som man får kunskap om genom denna kursen. Bra kursupplägg och engagerade kursledare! Rekommenderas:)

Skriv en recension

Product Enquiry